Kom til Åbent Hus tirsdag den 30. oktober kl. 19.00-20.30

Vestervangsskolen indbyder til åbent hus for forældre til børn med skolestart i 2019.

I forbindelse med skoleindskrivningen slår vi på Vestervangsskolen dørene op til åbent hus arrangement tirsdag d. 30. oktober kl. 19-20.30 i Multirummet

Her vil I få information om skolen som helhed, opstart af Førskole,hvilke værdier vi lægger vægt på i indskolingen og hvad der
kendetegner børnehaveklassen og SFO.

Skolens ledelse og to af børnehaveklasselederne vil være til stede.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål og se de fysiske rammer.

Til foråret inviteres de indskrevne skolebørn til møde medderes forældre, så dette møde er rettet mod forældrene.

Alle er velkomne –også jer der ikke bor i skoledistriktet.