Sundhedsplejen

En god sundhedstilstand er en af forudsætningerne for, at børn befinder sig godt i skolen og får udbytte af undervisningen.

Hvem er skolens sundhedsplejersker?

Vestervangsskolen betjenes af 2 sundhedsplejersker; Gitte Glud Heiredal (GGH) og Charlotte Flyvbjerg Christensen (CFC). Vi har delt skolen imellem os, så Gitte primært har de små klasser fra 0. til 4. klasse, mens Charlotte har fra 5. klasse og op.

Gitte træffes på telefon 4026 2574 eller mail gitte.glud.heiredal@randers.dk.

Charlotte træffes på telefon 2114 2676 eller mail charlotte.flyvbjerg.christensen@randers.dk

Hvordan kan sundhedsplejerskerne træffes?

Vores kontor ligger første på 9. klasses gangen overfor lærerværelset, første dør på venstre hånd. Gitte vil primært være på skolen på mandage og tirsdage, mens Charlotte vil være til stede torsdage og fredage. Der vil dog være uger, hvor vi er optaget andetsteds, ligesom der vil være uger, hvor vi er på skolen andre dage.

Har du/I brug for at snakke med os, er det bedst at kontakte os via mail eller på telefon og gerne som sms. I kan også skrive til os på intra. Både elever og forældre er velkomne til at kontakte os. Vi holder ferie sammen med skolerne.

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

En skolesundhedsplejerske arbejder med at fremme børns sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med os enkeltvis eller i små grupper og dels gennem pædagogiske aktiviteter og undervisning i klassen. Vi arbejder ud fra det brede og positive sundhedsbegreb. Der er mange faktorer, der påvirker vores sundhed - det handler både om vores livsstil, levevilkår, livskvalitet og livsglæde.

I kan læse mere om sundhedsplejens faste tilbud på Randers Kommunes hjemmeside.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som barn og/eller forældre ønsker hjælp til. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Læreren vil i så fald aftale det med barn og forældre, førend vi inddrages.

Som sundhedsplejerske deltager vi også på skolens tværfaglige møder, hvor vi bidrager med en sundhedsfaglig vinkel på både generelle og konkrete problemstillinger.

Når vi har været i kontakt med jeres barn, vil I efterfølgende kunne læse om det på www.sundhedsvejen.dk.