Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har nogle faste tilbud til alle skolebørn og nogle ekstra tilbud til børn med særlige behov.

Vestervangsskolens sundhedsplejersker er:

Gitte Glud Heiredal (GGH)
Telefon: 40 26 25 74
E-mail: gitte.glud.heiredal@randers.dk.

Charlotte Flyvbjerg Christensen (CFC)
Telefon: 21 14 26 76
E-mail: charlotte.flyvbjerg.christensen@randers.dk

Gitte har primært de små klasser fra 0.-4. klasse, mens Charlotte har fra 5. klasse og op.

Gitte er primært på skolen på mandage og tirsdage, mens Charlotte er til stede torsdage og fredage. Der vil dog være uger, hvor vi er optaget andetsteds, ligesom der vil være uger, hvor vi er på skolen andre dage.

Vores kontor ligger på 9. klasses gangen overfor lærerværelset, første dør på venstre hånd.

Har du/I brug for at snakke med os, er det bedst at kontakte os via mail eller telefon - gerne via sms. I kan også skrive til os på Aula. Både elever og forældre er velkomne til at kontakte os. Vi holder ferie sammen med skolerne.

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Individuelle samtaler

Der afholdes individuelle sundhedssamtaler i 0., 4. og 8. klasse.

Forældrene deltager i samtalen i 0. klasse.

Måling af højde og vægt

I de individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse indgår en måling af højde og vægt.

Klasseundervisning

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse.

Klasseundervisning kan f.eks. være pubertets- og seksualundervisning.

Syns- og hørescreening

I 0. klasse laves der en syns- og hørescreening.

I 6. klasse laves der en ny synsscreening.

I 8. klasse laves der en ny hørescreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Overvægtige børn og unge fra 3-18 år kan få hjælp i Sundhedsplejens overvægtsklinik.

Derudover har Sundhedsplejen også tilbuddet "Nu rykker vi!" til overvægtige børn i 5.-8. klasse.

Børn fra 6 års alderen, som har ufrivillig vandladning om natten har mulighed for behandling i Sundhedsplejens vandladningsklinik.