Lejrture

I løbet af skoletiden kan eleverne komme til at deltage i forskellige udflugter med skolen, f.eks. hytteture og lejrskoler.

I 3. klasse deltager elever i en hyttetur med én overnatning. Turen er uden udgift for forældrene. Der kan dog opkræves op til 75 kr./døgn/barn til kost.

På 6. og 9. klassetrin arrangeres lejrskole efter disse regler:

  • 6. klasse: Max 3 overnatninger. Rejsemål inden for landets grænser.
  • 9. klasse: Max 4 overnatninger. Rejsemål inden for Norden (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne, Grønland), med mindre der er et specifikt fagligt formål med at søge et rejsemål uden for denne afgrænsning. Ansøgning fremsendes til bestyrelsen.

Lejrskoleudgifterne afholdes af skolen. Der kan dog opkræves op til 75 kr./barn/døgn til dækning af kost.