Kvalitetsrapport

Det er et lovmæssigt krav, at kommunerne hvert år udarbejder en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen.

Formålet med kvalitetsrapporterne er at fokusere på arbejdet med kommunernes og skolernes resultater i forhold til de nationale måltal.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at udarbejde kvalitetsrapporten og beslutter, hvordan de enkelte skolebestyrelser og skoleledere inddrages i arbejdet.

Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på:

  • den enkelte skole
  • for det samlede skolevæsen

Vurderingen baseres på oplysninger om:

  • rammebetingelser (antal skoler, elever, timer mv.)
  • pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde mv.)
  • resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser mv.)

Desuden skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport.

Læs mere om kvalitetsrapporter i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside.