Klassekasser og indsamling

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere.

Indbetaling til en klassekasse er frivilligt.

Formål:

 • At have klassekasser på Vestervangsskolen er til for at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges løbende til fælles aktiviteter og oplevelser.
 • At sætte en rimelig beløbsgrænse, således flest mulige forældre kan bidrage.
 • Det bemærkes, at det er frivilligt, om en klasse ønsker at have en klassekasse, dette aftales normalt på det første forældremøde ved skolestart.

Mål:

Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre ikke har indbetalt til klassekassen).

Principper for brug af klassekassen:

 • Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål. F.eks. til fællesindkøb til klassen, klassefester/arrangementer, fornøjelser ved udflugter, o. lign.
 • Klassekassen kan ikke bruges til aktiviteter og redskaber, som er grundlæggende for undervisningen. Disse udgifter dækkes altid af skolen.
 • Brugen af klassekassen fastlægges af forældre/klasseforældreråd.

Principper for administration af klassekasser:

 • Ingen er pligtig til at indbetale til klassekassen
 • Det er forældrene i klassen, som beslutter, hvor meget der skal indbetales til klassekassen, men beløbet bør ikke overstige kr. 100,- pr. elev pr. år
 • Det er forældrene/klasseforældrerådet i klassen, der står for indsamling af pengene og administration af kassen (det aftales med lærerne, hvordan de får adgang til pengene)
 • Ved fraflytning har elev og forældre IKKE krav på tilbagebetaling af indbetalte samt indsamlede/tjente beløb.
 • Ved klassesammenslag deles klassekassens beholdning ligeligt mellem eleverne (forældrene modtager pengebeløbet)
 • Vestervangsskolen er IKKE erstatningsansvarlig for evt. bortkomne beløb.
 • Klassekassen gøres op en gang om året, og resultatet/regnskabet offentliggøres på klassens ForældreIntra. Indsamling til særlige aktiviteter:
 • Klassen kan også aftale at gennemføre arrangementer og aktiviteter udenfor undervisningstiden, som skaffer penge til klassekassen eller særlige aktiviteter, f.eks. lejrskoler
 • Deltagelse i arrangementerne og aktiviteterne er frivilligt.
 • ALLE indsamlede/tjente midler på arrangementer og aktiviteter tilgår klassekassen og anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre IKKE har deltaget i afholdte arrangementer og aktiviteter).

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 2017 og revideres 2022