Klassekasser og indsamling

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere.

Indbetaling til en klassekasse er frivilligt.

Formål

 • At have klassekasser på Vestervangsskolen er til for at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges løbende til fælles aktiviteter og oplevelser.
 • At sætte en rimelig beløbsgrænse, således flest mulige forældre kan bidrage.
 • Det bemærkes, at det er frivilligt, om en klasse ønsker at have en klassekasse, dette aftales normalt på det første forældremøde ved skolestart.

Mål

Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre ikke har indbetalt til klassekassen).

Principper for brug af klassekassen

 • Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål. F.eks. til fællesindkøb til klassen, klassefester/arrangementer, fornøjelser ved udflugter og lignende.
 • Klassekassen kan ikke bruges til aktiviteter og redskaber, som er grundlæggende for undervisningen. Disse udgifter dækkes altid af skolen.
 • Brugen af klassekassen fastlægges af forældre/klasseforældreråd.

Principper for administration af klassekasser

 • Ingen er pligtig til at indbetale til klassekassen.
 • Det er forældrene i klassen, som beslutter, hvor meget der skal indbetales til klassekassen, men beløbet bør ikke overstige 100 kr. pr. elev pr. år.
 • Det er forældrene/klasseforældrerådet i klassen, der står for indsamling af pengene og administration af kassen (det aftales med lærerne, hvordan de får adgang til pengene).
 • Ved fraflytning har elev og forældre IKKE krav på tilbagebetaling af indbetalte samt indsamlede/tjente beløb.
 • Ved klassesammenslag deles klassekassens beholdning ligeligt mellem eleverne (forældrene modtager pengebeløbet).
 • Vestervangsskolen er IKKE erstatningsansvarlig for evt. bortkomne beløb.
 • Klassekassen gøres op en gang om året, og resultatet/regnskabet offentliggøres på klassens ForældreIntra

Indsamling til særlige aktiviteter

 • Klassen kan også aftale at gennemføre arrangementer og aktiviteter udenfor undervisningstiden, som skaffer penge til klassekassen eller særlige aktiviteter, f.eks. lejrskoler.
 • Deltagelse i arrangementerne og aktiviteterne er frivilligt.
 • Alle indsamlede/tjente midler på arrangementer og aktiviteter tilgår klassekassen og anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre IKKE har deltaget i afholdte arrangementer og aktiviteter).

Vedtaget i skolebestyrelsen 2017 og revideres 2022