Skole-hjem-samarbejdet

Her finder du oplysninger om skole-hjem-samarbejdet på Vestervangsskolen.

Elevernes samlede udbytte af skolen afhænger af et godt samarbejde mellem skole og hjem, hvorfor det er vigtigt, at den enkelte elev oplever respekt og samarbejde mellem forældre, lærere og pædagoger. Samarbejdet mellem skole og forældre skal bygge på gensidig respekt, en ligeværdig dialog samt engagement fra begge parter. Det betyder, at lærere og pædagoger i fællesskab stiller deres faglige og pædagogiske kompetencer til rådighed samt, at forældre engagerer sig i elevens skoledag og klassens sociale liv. Forældre og skole har derfor et fælles ansvar for at samarbejdet lykkes.

Udgangspunktet for skole/hjem samarbejdet på Vestervangsskolen er folkeskolelovens formålsparagraf § 1:

Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Formål:

At den enkelte elev sikres et vellykket skoleforløb gennem et gensidigt, forpligtende og trygt samarbejde mellem skole og hjem.

Mål:

Vestervangsskolen ønsker, at elever, forældre og skolens personale sammen skaber de bedste muligheder og forudsætninger for elevens skolegang. Vi ønsker, at samarbejdet skal bygge på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation, så vi samarbejder på baggrund af åbne, tillidsfulde og konstruktive dialoger. Samarbejdet foregår på forskellige niveauer:

  1. Den daglige dialog
  2. Elevsamtaler
  3. Skole/hjemsamtaler
  4. Forældremøder
  5. Kontaktforældre
  6. Skolebestyrelsen

Vedtaget i skolebestyrelsen maj 2017 og revideres i 2022.