Undervisningens organisering

Her finder du Vestervangsskolens principper for undervisningens organisering, herunder timefordeling, arbejdsfordeling og skemalægning.

Timefordeling

Det tilstræbes, at

 • De praktisk/musiske fag har gode rammer på alle klassetrin. Det betyder bl.a. at disse fag har min 2 timer/uge, undtagen i 1. klasse, og at der oprettes delehold i klasser med mange elever.

Arbejdsfordeling

Det tilstræbes, at

 • Der er få lærere om klassen hos de yngste elever
 • Lærerne arbejder i team, der er sammensat således, at den faglige synsvinkel prioriteres højt
 • At hovedparten af den enkelte lærers timer i en af afdelingerne (0.-4. og 5.-9. klasse)
 • Lærerne fortsætter med det/de fag, de har i klassen, gennem hele afdelingsforløbet
 • Klassen har lærere af begge køn
 • Fagene dækkes af lærere af begge køn
 • Der i forbindelse med skole-hjemsamarbejdet afsættes et passende timetal til relevante lærere
 • Der afsættes tilstrækkelig med tid til personalets efter- og videreuddannelse for at sikre eleverne en kvalificeret og aktuel undervisning.

Skemalægning

Det tilstræbes, at

 • Skoledagen sammensættes af både boglige og praktiske fag.
 • Timer i de enkelte fag fordeles jævnt over ugen
 • Der ikke læses 2 fremmedsprog i samme modul
 • 1.-9. Klasse har klasselæreren hver dag
 • Timerne læses i sammenhæng i den udstrækning, lærerne finder det ønskeligt
 • Timerne læses parallelt på årgangen i det omfang, lærerne finder det ønskeligt
 • Skoledagen starter kl. 8.10 for 1.-4. Klasse.

Revideret på bestyrelsesmødet den 1. marts 2011