Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen

Skoleudviklingssamtalen er en lovpligtig samtale mellem skolen og forvaltningen. Samtalerne afholdes en gang om året og har til formål at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udviklingen på skolen. 

Samtalen tager udgangspunkt i skolens nationale data for dansk læsning, matematik, trivsel og elevfravær. Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted d. 8. februar 2024,  Arbejdet med vores udviklingsområder sker i skoleåret 23/24. 

Udviklingsmål fra Skoleudviklingssamtalen

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale blev der udarbejdet følgende udviklingsmål, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • At fremme elevernes motivation for læsning samt at mindske andelen af dårlige læsere

Målet for indsatserne er at fremme elevernes motivation for læsning, samt at mindske andelen af dårlige læsere. Skolen vil i det kommende år arbejde med forskellige læseindsatser og have fokus på elevernes læselyst. Endelig vil skolen indføre læsekonferencer for skolens lærere kvalificerede af læsevejlederne og ledelsen. Der ønskes et fald i andelen af dårlige læsere i indskolingen samt et løft i læsemotivation og kompetencer på mellemtrinnet og i udskolingen. 

  • At mindske det korte elevfravær

Målet  er at mindske det korte elevfravær. Med etableringen af et fraværsteam laves procedurer, indsatser og opsøgende arbejde. På sigt ses et fald på det korte fravær og i det samlede fravær på skolen.

Link til skolens data: https://uddannelsesstatistik.dk/