Juniorklub

På Vestervangskolen er der Juniorklub for elever i 4.-7. klasse.

JUNIORKLUBBEN

Juniorklubben er et fritidstilbud for børn fra 4. til 7. klasse.

Det koster 534.-kr (pr 1.11 2021) om måneden at gå i junior klub. Indmeldelse sker via udfyldelse af blanket som kan fås i juniorklubben eller på skolens kontor.

Juli er betalingsfri. Der ydes ikke søskenderabat og økonomisk friplads ved ophold i Juniorklubben.

Klubbens åbningstider er:

Mandag og tirsdage 14.45 til 17.00 – onsdag, torsdag og fredag 14.00 til 17.00

I ferier er klubben åben fra 9.00 til 13.00

På særlige dage, hvor undervisningen slutter tidligere, åbner klubben efter endt undervisning.

Formål:

Juniorklubben er et sted, hvor børnene kan komme og være en del af et fællesskab med andre børn og unge. Her er fokus på børnenes interesser og de ønsker, de har for samvær i deres fritid. Målgruppen af børn ligger i den aldersgruppe, hvor børnene går fra at være børn til at blive mere selvstændige unge mennesker. Den udvikling vil vi som klub gerne være med til at understøtte. Det betyder, at børnene i høj grad er inddraget i dagligdagen og de aktiviteter, der foregår. Her kan børnene få lov til at øve sig under kyndig vejledning af vores dygtige og engagerede medarbejdere. Det betyder, at klubben er en tryg base, hvor børnene kan udvikle deres identitet og fylde deres fritid med gode oplevelser.

Dagligdagen:

Børnene har mulighed for at beskæftige sig med et varieret udbud af aktiviteter – både aktiviteter, der kan foregå stillesiddende og aktiviteter, der kræver fysisk udfoldelse. Eksempelvis ser de film, tegner, syer, laver smykker, maler, spiller computer, Wii, PlayStation og brætspil, laver mad, tager på shoppe- og oplevelsesture og spiller bold i hallen og nede på skolens baner.

Vi har særlige klubaftener, hvor børnene kan komme på lidt andre tider og hygge sig med deres venner.

Traditioner:

Hver tredje måned fejrer vi fødselarer.

Til fastelavn pynter vi fastelavnstønde og slår katten af tønden.

Til påske laver børnene pynt og dyrker diverse påsketraditioner.

Til jul laver børnene julepynt og gaver, og der afholdes en julefrokost.

 

Information og kommunikation:

Juniorklubben Vestervang laver månedsplan med information om planlagte aktiviteter.

Udmeldelse af Juniorklubben Vestervang kan ske til den 1. eller 16. i en måned.

Elever og forældre er altid velkomne til at kigge forbi Juniorklubben.

Indskolings og SFO leder Klaus Rasmussen er leder for Juniorklubben og kan kontaktes via Aula eller mail: khr@randers.dk tlf: 20447743