SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Vestervangsskolens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

I SFO'en lander vi oven på en lang skoledag. Vi er sammen med gode venner og nærværende voksne, og tiden flyver afsted, fordi vi har spændende aktiviteter og masser af hygge.

De pædagoger der er tilknyttet SFO er også klassepædagoger i skoledelen. Hver klasse har én pædagog, som følger med børnene i SFO om eftermiddagen. Nogle af pædagogerne er også med i morgenåbningen.

I SFO'en går der ca. 240 børn. Børnene er fordelt i 4 forskellige enheder, der er opdelt efter klassetrin..

Kerneopgaven

Mestring i Vestervangsskolens SFO

Vi vil, sammen med børnene, skabe en hverdag, hvor de dannes og lærer at begå sig i et demokratisk samfund.

I SFO’en vil den primære læring bygge på identitetsdannelse:

 • At kunne begå sig i sociale fællesskaber
 • At blive klogere på sig selv og andre
 • At få øget selvtillid
 • At få øget selvværd

Aktiviteter

I SFO’en kan børnene lave noget, de ikke er vant til at lave hjemme. De voksne lytter til børnene og deres interesser, og planlægger herudfra aktiviteter i form af en månedsplan.

Vi har en bred vifte af sjove og lærerige aktiviteter, som vi bestræber os på, at vi kan tilbyde hen over ugen. Vi tager udgangspunkt i børnene, og imødekommer deres ønsker. Både piger og drenge er gode til at deltage i aktiviteterne og bruge deres fantasi. Vi bruger hallen og gymnastiksalene så meget vi kan, hvor der er plads til lidt større armbevægelser.

Fra efterårsferie til påskeferie har vi en ugentlig skakdag hvor alle børn kan deltage.

Alle årgange har en ugentlig udedag, hvor man også er ansvarlig for legepladsen. På disse dage har vi fokus på udelivet.

Aktiviteterne tager blandt andet også udgangspunkt i årets gang og traditioner. Vi har eksempelvis en skraldeuge, vi laver hemmeligheder til jul, vi tager på skøjtebane, laver påskepynt, har bålaktiviteter, pigeklub og drengeklub, maddag mm.

To gange om året laver vi aktivitetsdage på tværs af hele huset. Det kan eksempelvis være OL dage, markedsdage eller rekorddage.
2. og 3. årgang er en dag om ugen i svømmehallen med ca. 30 børn.

Når børnene kommer i 3. årgang bliver Juniorklubben også en del af deres hverdag i form af besøgsdage. Her samarbejder SFO og Juniorklub om den gode overgang.

Vestervangsskolens SFO
Tlf.: 8915 4930
E-mail: vestervangsskolen@randers.dk

SFO-leder
Klaus Rasmussen
Tlf.: 8915 4954
E-mail: Klaus.N.Holdgaard.Rasmussen@randers.dk

Souschef
Connie Møller Petersen
Tlf.: 8915 4930
E-mail: connie.m.petersen@randers.dk

Åbningstider

Morgen: 06.30-08.00

Eftermiddag: 14.00-17.00

Skolefridage: 06.30-17.00

SFO'en holder lukket:

 • 24.-31. december - begge dage inkl.
 • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag (den 5. juni)
 • Uge 29 og 30.

I morgen-SFO tilbydes der morgenmad kl. 06.30-07.30. Kl. 07.50 ryddes der op og børnene gør klar til skole.

Når SFO starter op krydses børnene ind i Tabulex. Imens der spises eftermiddagsmad snakker vi om dagens aktiviteter mm.
Sidst på dagen samles vi i 0. klasses området.

Tidspunktet for dette afhænger af hvor mange børn vi har efter kl. 16.00.

Alt der vedrører gå-komme tider, sendeaftaler, hvem henter osv. foregår via vores elektroniske afkrydsningssystem i Aula komme/gå.

I hver årgang har vi elektroniske touchskærme. Her krydser børnene sig selv ind og ud.

I komme/gå-systemet kan forældre skrive beskeder i forhold til, om der er andre, der henter  barnet, legeaftaler m.m. Dette skal gøres inden kl. 14.00 den pågældende dag.

Målet med det gode samarbejde mellem forældre og SFO er primært at sikre det enkelte barns trivsel, hvor barnet oplever sammenhæng og tryghed. Vi møder hinanden med lydhørhed, åbenhed og respekt.

Vi ønsker at samarbejde ud fra den fælles viden, forældre og personale har om det enkelte barn. På denne måde får vi en god indsigt i barnet, så kan vi støtte op omkring barnets udvikling bedst muligt.

Både forældre og personale er ansvarlige for at fortælle om forandringer i hjemmet/SFO’en, eller hvis vi iagttager ændringer i barnets adfærd, der har betydning for barnets trivsel.

I SFO’en er det muligt at tale med pædagogerne om hele barnets hverdag – både skolen og SFO. Derfor er det også vigtigt, at forældre kommer til pædagogerne med de ting, de er nysgerrige omkring, gerne vil have uddybet eller forklaret.

Vi ser også forældrene som en vigtigt samarbejdspartner i den fortsatte udvikling af SFO’en.

Pædagogerne deltager på forældremøder i skolen og til skole-hjem samtaler, hvor også SFO og barnets sociale trivsel er på dagsordenen.

Den daglige kommunikation foregår når børnene hentes og via mails over intra. Derudover kan forældre skrive i vores Tabulex system, hvornår deres barn skal gå fra SFO.

August

 • Uge 31 Ture ud af huset - årgangsvis
 • Fokus på at komme godt i gang efter ferien og på det nye klassetrin
 • Vi vil have fokus på aktiviteter der fremmer fællesskabet og sociale kompetencer
 • Fokus på aktiviteter med udendørs bevægelse.

September

 • Fortsat fokus på aktiviteter, der fremmer fællesskabet og børnenes sociale kompetencer
 • Arbejde med natur - efteråret
 • Svømning 2.-3. klasse
 • Fokus på aktiviteter med udendørs bevægelse
 • Uge 39: "Rekorddage".

Oktober

 • Uge 42
 • Svømning 2.-3. klasse
 • Fokus på aktiviteter med udendørs bevægelse
 • Halloween-aktiviteter.

November

 • Julegaveproduktion
 • Svømning 2.-3. klasse
 • Forældrekaffe på årgangen.

December

 • 1. december: Opstart af jul i SFO'en med særligt arrangement
 • Aktiviteter med fokus på jul
 • Børnene laver julegaver.

Januar

 • Aktiviteter med fokus på musik, musik-quiz, stomp osv.
 • Svømning 2.-3. klasse.

Februar

 • Fokus på aktiviteter med boldspil
 • Brug af hallen/gymnastiksal
 • Kreative aktiviteter/fastelavnsværksteder
 • Forberede førskolen
 • Svømning 2.-3. klasse.

Marts

 • Opstart af førskolen
 • Forårsaktiviteter
 • Påskeaktiviteter
 • Svømning 2.-3. klasse.

April

 • Fokus på udeaktiviteter
 • Natur og udeliv
 • Bål
 • Spireaktiviteter
 • Påske
 • Opstart af 3. klasse i juniorklub
 • Svømning 2.-3. klasse.

Maj

 • Uge 20: Markedsdag
 • Fokus på aktiviteter med udendørs bevægelse
 • Svømning 2.-3. klasse
 • 3. klasse besøger juniorklubben
 • 1. klasse på besøg i multirummet.

Juni

 • Slutte året godt af
 • Pakke ned og gøre klar til nyt skoleår
 • Uge 26: Rollespil
 • Fokus på aktiviteter med udendørs bevægelse
 • 23. juni: Fælles Sankt Hans
 • Svømning 2.-3. klasse
 • 3. klasse besøger juniorklubben
 • 1. klasse på besøg i multirummet.

I vores pædagogiske arbejde har vi fokus på hvordan vi skaber nærvær og tryghed hos det enkelte barn i en stor SFO. Det er blandt andet også derfor, vi arbejder i årgange. Her kender børnene hinanden og er sammen med deres faste pædagoger fra skolen. De faste pædagoger er bindeleddet mellem skole og SFO, så vi sikrer den røde tråd og skaber mening og sammenhæng i børnenes liv.

Vi har en alsidig SFO der tager højde for at møde det enkelte barn med de forudsætninger og behov det har. Det betyder at vores hverdag blandt andet tager afsæt i børnegruppen. Vi har også i fokus, at SFO’en er børnenes fritid oven på en lang skoledag, og det er meget forskelligt hvad det enkelte barn har behov for. Vi tager børnene alvorligt og er lydhøre over for, hvad de kommer med af ønsker og behov. Samtidig med er det vigtigt at have fællesskabet i fokus og lære at indgå i en gruppe, hvor der skal være plads til alle. Dette styrker børnenes sociale kompetencer.

Leg er noget vi vægter højt, da børnene her udvikler mange forskellige alsidige kompetencer. De lærer blandt andet at være fleksible, tage ansvar, være omstillingsparate og give plads.

På Vestervangsskolen arbejder hele det pædagogiske personale ud fra tre overordnede værdier – Faglighed, Fællesskab og Fremsyn.
I SFO regi er lægger vi vægt på nedenstående værdier:

Faglighed

 • Vi er rollemodeller for børnene i alle henseender.
 • Vi sætter rammen, og børnene udfylder den.
 • Vi er nærværende voksne, der lytter til det enkelte barn.
 • Vi tilbyder åbne rammer i trygge hænder.
 • Vi tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone hos det enkelte barn.
 • Vores spændende og udfordrende aktiviteter er med til at skubbe børnene fremad, samtidig med at vi har respekt for den frie leg, og at det enkelte barn skal have mulighed for ro og for at kunne trække sig.
 • Men der er også "skal-aktiviteter" – særligt hos de mindste (0. og 1. årgang), for de ved ofte ikke, hvad de siger nej til.
 • Vi danner relationer ud fra et fælles tredje.
 • Med hensyn til børnenes sociale udvikling har vi øje for dem, der har udfordringer, så vi kan støtte dem bedst muligt.
 • Vi danner "den røde tråd" mellem skole og SFO.
 • Vi tager udgangspunkt i børnegruppen.
 • Vi er inspiratorer for børnene.

Fællesskab

 • På årgangene leger børnene på tværs af klasser – fire klasser smeltes sammen til én enhed i SFO.
 • Det sociale liv i SFO'en smitter ind i frikvartererne.
 • Kammeratskab
 • Alle fra 0.-3. årgang har mulighed for at være sammen i gymnastiksalen i morgen-SFO.
 • Der er fællesaktiviteter på tværs af alle årgange i hallen og til skakcafé.
 • Vi laver hyggelige og sjove aktiviteter sammen, og tiden flyver.
 • Gode traditioner

Fremsyn

 • At børnene får syn for deres kommende år i SFO: Det er synligt og tydeligt for børnene, hvilke traditioner der foregår i årgangen over, så barnet har noget at se frem til.
 • På 3. årgang arbejdes der i praksis med overgang fra SFO til juniorklub.
 • At børnene glæder sig til deres "Fritid" i SFO, hvor de oplever noget, de ikke er vant til, og som man ikke kan lave derhjemme.
 • Børnene bevidstgøres om, hvilke lokaliteter de skal være i til næste år med de forskellige privilegier der hører til.