Skolevejen

Det er vigtigt, at eleverne kommer trygt og sikkert til og fra skole. Læs her om dit barns skolevej til Vestervangsskolen.

Vi har alle et ansvar for børnenes skolevej. Derfor:

  • Følg skolepatruljens og skolens personales anvisninger.
  • Brug "Kys og Kør" langs bygningen ved Nålemagervej og Vester Boulevard
  • Færdselsloven gælder også omkring skolen, så undgå at standse eller parkere foran fodgængerovergangen ved parkeringspladsen og Nålemagervej
  • Vælger du at følge dit barn ind i skolen, så parker på skolens P-plads eller i de afmærkede felter langs Nålemagervej

Til fods og på cykel

Når skoleelever færdes til fods eller på cykel til Vestervangsskolen, så møder de skolepatruljer ved rundkørslen. Cykler kan parkeres på pladsen foran skolen og vest for skolen ved den ny anlagte sti, som man kommer til fra Murervej og Urmagervej. Cykler kan ligeledes parkeres i kælderen i den sydlige del af skolen.

I bus

Busserne stopper og samler elever op på Hobrovej og Vester Boulevard. Busrute 230 holder på Hobrovej, ligesom busrute 12 gør om morgenen. Om eftermiddagen holder busrute 12 på Vester Boulevard. Busrute 13 holder både om morgenen og eftermiddagen på Vester Boulevarden.

I bil

Når elever kommer i bil til skole er der mulighed for at sætte eleven af i 3 afsætningslommer dels på Nålemagervej og dels på Vester Boulevard. I tidsrummet 07.30-08.30 er det tilladt at parkere 15 minutter i afsætningslommerne. Skal man parkere i længere tid henvises til de øvrige parkeringspladser.

Skolepatruljen

Det er i reglen elever fra 7. klasserne og opefter, der har påtaget sig det ansvarsfulde hverv som skolepatrulje.

Vi har skolepatrulje hver morgen på alle fodgængerovergange omkring skolen. Skolepatruljen står ved fodgængerovergangene ud for enden af Frederiksborg Allé, Hobrovej Tranekærcenteret, Sparekassen, og Hobrovej nord for rundkørslen kl. 7.40 - 7.55.

Cykelregler

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for cykling i undervisningstiden:

  • Elever på 6. og 7. klassetrin kan cykle med forældrenes accept.
  • Elever fra 8.-10. klassetrin må frit cykle.
  • Under specielle omstændigheder – som skoleledelsen godkender – kan elever under 6. klassetrin få lov til at cykle under voksenopsyn.

Om cykelparkering og cykling til og fra skole

Elever kan på eget ansvar henstille cyklerne i skolens cykelkælder eller i cykelstativerne ved Nålemagervej.

Cykler må ikke stilles ved indgangspartierne eller foran vinduerne.

Tilskud til transport til skole 

Elever har ret til gratis transport til og fra skole, hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde, eller hvis vejen er vurderet som trafikfarlig.

For at få gratis kørsel er det et krav, at eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole på Randers Kommunes hjemmeside.