Daglig trivsel

Vi ønsker en skole, hvor alle elever, forældre og medarbejdere gensidigt respekterer og trives med hinanden.

Hvad forstår vi ved trivsel?

 • At man har fysisk og psykisk mulighed for udfordring og udvikling, og hvor den enkelte ikke bremses og hæmmes af andre. 
 • At man trives og har det godt.
 • At eleverne er trygge og derfor ikke bange for at udfolde deres følelser, kompetencer, nysgerrighed og holdninger.

Mål

Vi ønsker en skole, hvor alle elever, forældre og medarbejdere gensidigt respekterer og trives med hinanden.

Vi vil skabe fælles oplevelser til at styrke "vi-kulturen" på skolen og i den enkelte klasse.

Det gør vi for at nå vores mål

Der laves fælles arrangementer: Skolefest, emneuger og hytteture, lejrskoler og ekskursioner.

Der gives tid og rum til at følge op på klager fra børn. Kammeratskabssamtaler med grupper eller "medarbejdersamtale" med det enkelte barn.

AKT-lærer arbejder forebyggende.

Der skal være synlige voksne i frikvartererne.

De voksne tager børns klager alvorligt.

Voksne sender tydelige signaler om, at mobning ikke accepteres. Du kan læse skolens antimobbestrategi her.

Børn

Børn tager hinanden alvorligt.

Klassemøde (en særlig metode) skal bruges som redskab igennem hele skoleforløbet.

Børnene arbejder med emnet, diskuterer og oplyses om, hvad de kan gøre hver især, f.eks. i elevrådet.

Børnene deltager i konflikthåndteringsmøder.

Børnene holder sociale fødselsdage, hvor ingen skal føle sig udenfor.

Forældre

Forældrene inddrages i at løse konflikter.

Forældrene forelægges handleplan for skolen på forældremøde.

Forældrene orienteres om vigtigheden af deres opbakning, deres omtale af andre børn, forældre, personale, så de ikke skaber skel (f.eks. ved fødselsdage).

Forældrene opfordres til at lave forældre- og børnearrangementer.

Handlingsplan når der alligevel er mistrivsel

 • Pædagog- og lærerteam søger at løse problemet i samarbejde med forældre.
 • Øvrige voksne orienteres og AKT inddrages.
 • Plan for forebyggende aktiviteter (se ovenfor).
 • Ledelsen inddrages.
 • Lærer- og pædagogteam samt forældre inddrages.
 • Markering af at mobning ikke accepteres.
 • Opfølgning i en periode med evaluering.
 • Øget indsats over for børn og forældre.
 • PPR inddrages.
 • Evaluering
 • Mobberen opfordres til at finde anden skole.