Mellemtrin

Mellemtrinnet er 4.-6. klasse. Her får eleverne en række nye fag og skal arbejde med nogle obligatoriske emner.

Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design, madkundskab og svømning.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til sit andet fremmedsprog. På Vestervangsskolen er det tysk.

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner på mellemtrinnet:

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab

Hvordan arbejder vi på mellemtrinnet?

På mellemtrinnet tager vi udgangspunkt i det store stykke arbejder der er lavet i indskolingen både fagligt og socialt. Udgangspunktet er forsat ”skolen for alle” og skabelse af gode inkluderende læringsmiljøer.

På mellemtrinnet stiger de faglige krav i fagene gradvist, hvilket også åbner op for nye muligheder. Som en del af det faglige arbejde har vi et særligt fokus på den åbne skole og lokalområdets mange muligheder. Det være sig samarbejde med naturskolen i håndværk og design, samarbejde med lokale virksomheder og institutioner, forældrepraktik, Randers bibliotek mv.

Hvert år arbejder 6. årgang med en større musical, som vises til den årlige skolefest.

Hen over skoleåret har vi fagdage. Her arbejder et årgangsteam på tværs af klasserne og hinandens fagligheder. Disse dage skaber plads til fordybelse og læring på andre måder. Udover fagdage har vi også andre gode traditioner såsom:

  • Trivselsdage
  • Skolernes motionsdag
  • Luciaoptog, juleklippedag og kirkebesøg til jul
  • Skolefest
  • Fastelavn
  • Team Rynkebyløbet

Eleverne på mellemtrinnet har desuden en stor opgave i at hjælpe til i skolens kantine og som legepatrulje for de mindste elever i pauserne.

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet

På mellemtrinnet, som betegner 4.-6. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet.

Lærere, pædagoger og forældre omkring klasser på mellemtrinnet har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns udfordringer på mellemtrinnet. Underviserne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt barnet som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne, og det kan også være en udfordring for dig som forælder. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.