Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Vestervangsskolen har vi omlagt 70 timer pr. år for 4. klassetrin, 70 timer pr. år for 5. klassetrin, 70 timer pr. år for 6. klassetrin, 50 timer pr. år for 7. klassetrin, 80 timer pr. år for 8. klassetrin og 80 timer for 9.klassetrin.

De frigivende læreressourcer bliver tildelt dansk- og matematiklæreren i den enkelte klasse. Det betyder konkret, at hver klasse vil få lektioner i løbet af ugen hvor dansk- og matematiklærer er sammen omkring undervisningen i klassen.

Derved ønsker vi bl.a. at øge:

  • kvaliteten af det læringsudbytte som elever kan få ved konvertering af understøttende undervisning til tolærerordning.
  • elevernes faglige og sociale trivsel og inklusion.
  • Understøtte muligheden for fleksible læringsrum.