Indskoling

Indskolingen er 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen samt danne fundamentet for en livslang uddannelse. Indskolingen kan defineres som den læring, undervisning og det hverdagsliv, der udspiller sig mellem børn og voksne i 0.-3. klasse.

Vi arbejder med ”Skolen for alle”, hvor vi har fokus på at imødekomme den enkelte elevs behov i forhold til den faglige og sociale udvikling samt den generelle trivsel. Når vi arbejder med ”Skolen for alle”, er vores udgangspunkt også, at vi skal kunne rumme alle børn.

”Skolen for alle” er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af, hvordan der arbejdes i praksis.

Samarbejde

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Der skabes rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese alle elever.

Hver klasse har en pædagog tilknyttet, som sammen med klassens lærere udgør et team. Dette team har fælles ansvar for at skabe et harmonisk læringsmiljø. Kendetegnet ved samarbejdet er også, at eleverne oplever sammenhæng i skoledagen, der optimerer lysten til at lære. Pædagogen har lektioner i klassen hver dag sammen med klassens lærere. Nogle af lektionerne varetager pædagogen selv. Disse kaldes understøttende undervisning.

Hvordan arbejder vi i indskolingen

Hver morgen starter vi med morgensang i hallen. Her er hele indskolingen samlet på én gang, hvor vi ønsker fødselsdagsbørn tillykke og synger to sange. Der er også plads til fælles beskeder og optræden.
Vi øver os i at gå stille på gangene. Både når vi skal til morgensang, på biblioteket, til idræt, ud til frikvarter mm, så der er rart for alle at færdes på skolen.

Indskolingen er en afdeling for sig selv. Det vil sige, at vi er opdelt, så der er plads til ro og nærvær. I den forbindelse bestræber vi os også på, at lærere og pædagoger primært arbejder på én årgang, så eleverne har en fast gruppe af kendte voksne omkring sig.

Læring foregår på mange måder – læring igennem leg er en af vejene.
Med den nye folkeskolereform er kravet om bevægelse blevet en del af skolehverdagen. På Vestervangsskolen indgår bevægelsen som en del af fagene.

Hen over skoleåret har vi fagdage. Her arbejder et årgangsteam på tværs af klasserne og hinandens fagligheder. Disse dage skaber plads til læring på en anden måde end til dagligt.

Udover fagdage har vi også andre gode traditioner såsom:

  • Trivselsdage
  • Skolernes motionsdag
  • Luciaoptog, juleklippedag og kirkebesøg til jul
  • Skolefest
  • Fastelavn
  • Team Rynkebyløbet

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

I indskolingen ønsker vi et velfungerende og anerkendende samarbejde mellem skole og forældre, da vi ved, det danner det bedste grundlag for børnenes trivsel og læring. Derfor har vi en forventning om, at I vil vise interesse og engagement samt bakke op om skolen, jeres barns udvikling og klassens trivsel.

Som forælder til et barn i indskolingen, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

Som forældre er man rollemodel for sit barn. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvordan der i hjemmet tales om skolen, klassekammeraterne, lærere og pædagoger samt de andre forældre. En positiv tilgang er også med til at danne grundlag for et sundt og inkluderende læringsmiljø.

Er der noget, man som forælder undrer sig over, er i tvivl om og har spørgsmål omkring, så tag kontakt til skolen, så vi kan få en dialog og hjælpe hinanden i et godt samarbejde.