Indskoling

Indskoling foregår fra 0.-3. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Formål

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen samt danne fundamentet for en livslang uddannelse. Indskolingen kan defineres som den læring, undervisning og det hverdagsliv, der udspiller sig mellem børn og voksne i 0.-3. klasse.

Vi arbejder med "Skolen for alle", hvor vi har fokus på at imødekomme den enkelte elevs behov i forhold til den faglige og sociale udvikling samt den generelle trivsel. Vores udgangspunkt er, at vi skal kunne rumme alle børn.

Samarbejde

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Hver klasse har en pædagog tilknyttet, som sammen med klassens lærere udgør et team. Dette team har fælles ansvar for at skabe et harmonisk læringsmiljø. Kendetegnet ved samarbejdet er også, at eleverne oplever sammenhæng i skoledagen, der optimerer lysten til at lære. Pædagogen har lektioner i klassen hver dag sammen med klassens lærere. Nogle af lektionerne varetager pædagogen selv. Disse kaldes understøttende undervisning.

Sådan arbejder vi i indskolingen

Hver morgen starter vi med morgensang i hallen. Her er hele indskolingen samlet på én gang, hvor vi ønsker fødselsdagsbørn tillykke og synger to sange. Der er også plads til fælles beskeder og optræden.
Vi øver os i at gå stille på gangene. Både når vi skal til morgensang, på biblioteket, til idræt, ud til frikvarter mm, så der er rart for alle at færdes på skolen.

Indskolingen er en afdeling for sig selv. Det vil sige, at vi er opdelt, så der er plads til ro og nærvær. I den forbindelse bestræber vi os også på, at lærere og pædagoger primært arbejder på én årgang, så eleverne har en fast gruppe af kendte voksne omkring sig.

Læring foregår på mange måder – læring igennem leg er en af vejene.
Med den nye folkeskolereform er kravet om bevægelse blevet en del af skolehverdagen. På Vestervangsskolen indgår bevægelsen som en del af fagene.

Hen over skoleåret har vi fagdage. Her arbejder et årgangsteam på tværs af klasserne og hinandens fagligheder. Disse dage skaber plads til læring på en anden måde end til dagligt.

Udover fagdage har vi også andre gode traditioner såsom:

  • Trivselsdage
  • Skolernes motionsdag
  • Luciaoptog, juleklippedag og kirkebesøg til jul
  • Skolefest
  • Fastelavn
  • Team Rynkebyløbet