Skolens fag

Undervisningen i 1.-9. klasse består af obligatoriske fag og valgfag. Derudover er der også nogle obligatoriske emner og understøttende undervisning.

Skolens fag er opdelt i fagblokkene humanistiske fag (sprogfag og kulturfag), naturfag og praktiske/musiske fag.

Nedenfor er der en oversigt over, hvilke fag der er obligatoriske på hvilke klassetrin, og links til EMU Danmarks Læringsportal, hvor du kan læse mere om de enkelte fag.

Humanistiske fag

Naturfag

Praktiske/musiske fag

Obligatoriske emner

Ud over fagene indgår også tre obligatoriske emner i undervisningen i folkeskolen:

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning skal bidrage til en mere varieret skoledag. Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Understøttende undervisning anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der er knyttet til undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.