Faciliteter og lokaler

Information om skolens faciliteter, herunder skolebygningerne, undervisningslokalerne, udenomsarealerne og skolemøblerne.

Vestervangsskolen er bygget i 1962 og opført i to plan

Siden da er skolen vokset meget. Her er løbende bygget til og renoveret, så vi i dag her plads til vores 950 elever i skoledelen og ca. 300 børn i SFO og 100 børn i vores juniorklub.

Vores klasselokaler er lyse og har alle IWB

I 1997 blev den gamle svømmehal indrettet til SFO og indskolingsafdeling

I løbet af 2012 – 2014 blev den nuværende mellemtrinsafdeling renoveret med blandt andet nyt flot kantineområde og kantineudsalg. Ligeledes blev PLC gennemgribende renoveret i den sammenhæng.

Udskolingsområdet fik i 2015/2016 etableret deres eget spritnye kantineområde og grupperum bygget på gangene.

I løbet af skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 har alle vores faglokaler været igennem en gennemgribende renovering. Vi har således to spritnye musiklokaler, billedkunstlokale, håndværk og design-værksteder, og naturfagslokaler herunder fysik, natur/teknologi og biologi.

Vores idrætsfaciliteter består af to gymnastiksale og en stor hal. I sommerhalvåret bruges egne udeområder og de omkringliggende områder.

4.- 5. årgang benytter svømmefaciliteter i Water and Wellness. Det samme gør SFO og Juniorklub

Vi har gode forberedelsesfaciliteter for personalet.

Vores SFO har delelokaler med indskolingen. Det skaber tryghed, at eleverne færdes i de samme omgivelser hele dagen. SFO er årgangsopdelt. Grupperne er fordelt i områder, hvor deres klasser er i det daglige. 3. årgang holder til i Multirummet.

Juniorklubben har delelokaler med mellemtrinnet og starter op, når undervisningsdagen slutter.

Udearealer

Frisk luft og bevægelse prioriteres højt. Derfor er alle elever fra 0. – 6. klasse ude i alle pauser.

Vi råder over et meget stort og lækkert grønt område, hvor der er plads til fantasi og fri leg. Vores legeplads står foran en større renovering.

Derudover har vi boldbaner og forskellige legeområder i skolegården og i grønnegårdene på mellemtrin og i udskoling.

Vi har ramper, som anvendes til løbehjul og skateboard. Disse må bruges af alle, når blot man anvender beskyttelse i form af cykelhjelm.