Skolens profil

Vestervangsskolen er en skole med elever fra 0.-9. klassetrin. Vestervangsskolen ligger i den vestlige del af Randers by.

Skolens profil

Eleverne på Vestervangsskolen repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. De fleste børn i indskolingen er tilmeldt SFO’en. Skolen har også en juniorklub.

Vestervangsskolen ligger i den vestlige del af Randers by. På den ene side er en trafikeret vej og til den anden side ligger et stort, grønt område med legeplads og boldbaner. Dette område anvendes ofte i undervisningen.

Skolen er opdelt i to afdelinger for henholdsvis 0.-4. klasse og 5.-9. klasse, og lærerne har som udgangspunkt alle deres undervisningstimer inden for den ene af afdelingerne. Klasserne tildeles så mange holdtimer, som ressourcerne tillader, med det formål at prioritere mulighederne for at undervisningsdifferentiere.

Lærerne arbejder i årgangs- og afdelingsteam, og hver af klasserne i indskolingen har en klassepædagog tilknyttet teamet. Pædagogernes timer er fordelt således, at pædagog og lærer er sammen i klassen en hel dag om ugen. Her tager klassen ofte på tur eller arbejder i projekter.