Vestervangsskolen

Et godt valg for dit barn - vi tilbyder faglighed, fællesskab og fremsyn.

Skolens profil

Se vores profilvideo. Vi er en folkeskole med elever fra 0.-9. klassetrin.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, teknisk og administrativt personale, SFO og juniorklub.

Skolestart

Børn starter normalt i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år. Læs om skolestart og -indskrivning.

Skole-hjem-samarbejde

Elevernes udbytte af skolen afhænger af et godt samarbejde mellem skole og hjem.