Læringscenter

Det pædagogiske læringscenter skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag.

Det centrale ved læringscentret er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Vestervangsskolens pædagogiske læringscenter (PLC)

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Det er her, elever og personale låner bøger og andre materialer til den daglige undervisning og særlige projekter.

PLC administrerer skolens digitale læremidler, støtter op om den pædagogiske udvikling på skolen og formidler kulturtilbud til eleverne i forbindelse med Åben Skole.

Vores nuværende PLC råder over en stor samling fysiske bogmaterialer og digitale læremidler.