Læringscenter

Skolens pædagogiske læringscenter – tidligere kendt som skolebiblioteket – er en central del af skolens læringsmiljø.

Skolens pædagogiske læringscenter er en central del af skolens læringsmiljø. Det er her, elever og personale låner bøger og andre materialer til den daglige undervisning og særlige projekter.

Det pædagogiske læringscenter administrerer skolens digitale læremidler, støtter op om den pædagogiske udvikling på skolen og formidler kulturtilbud til eleverne i forbindelse med Åben Skole.

Vores nuværende pædagogiske læringscenter råder over en stor samling fysiske bogmaterialer og digitale læremidler.

I læringscentret kan eleverne også låne og læse bøger for oplevelsens og interessens skyld.

Det pædagogiske læringscenter skal understøtte og udvikle læringsrelaterede aktiviteter for eleverne. Desuden skal læringscentret inspirere og understøtte lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.