Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Førskole er et frivilligt tilbud, som gør det muligt for skoler at overtage børnene de sidste måneder af deres børnehavetid.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn og deres forældre kendskab til skolen og de primære voksne omkring 0. årgang, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Børnene går i førskole fra 1. marts til skolestart i august.

Skriv dit barn op

Du skal huske også at skrive dit barn op til 0. klasse. Dit barn bliver ikke automatisk skrevet op til 0. klasse, når det bliver tilmeldt førskole.

Læs mere om skolestart og skoleindskrivning her.

Sådan arbejder vi i førskolen

Der vil være en grundig overlevering af det enkelte barn fra børnehaverne, hvor der videregives relevante informationer. Forældrene er også en del af denne overlevering.

Medarbejderne på skolen får også kendskab til børnene via besøg. Her kommer børnehaverne på besøg på skolen, og de kommende førskolemedarbejdere fra skolen besøger også børnene i børnehaverne.

Førskolepersonalet består af kendte voksne fra distriktsbørnehaverne samt de kommende klassepædagoger fra skolen. Hen på foråret vil børnehaveklasselederne også være en del af førskolen et par timer om ugen.

For at få skabt en rød tråd mellem børnehaverne og skolen samt en fælles pædagogisk platform afholdes der inden førskolestart en temadag og fælles møder med alle førskolemedarbejderne samt ledelsen.

I førskolen arbejder vi med at lære børnene:

 • Om skolen og SFO'ens rammer
 • At kunne deltage i planlagte aktiviteter
 • Tage hensyn til andre og deltage i fællesskabet
 • Lytte til andre
 • Respektere andre børn og voksne
 • Vente på tur
 • Acceptere hvis man ikke lige bliver spurgt/hørt
 • At stille sig på række
 • Klare praktiske ting – eksempelvis af- og påklædning
 • Deltage i oprydning
 • Selv gå i gang/vælge aktiviteter

Læringen foregår gennem en bred vifte af aktiviteter, lege og samvær.

Dagene vil skifte mellem læringsaktiviteter i grupperne, lege inde og ude, ture rundt i området, bevægelse i gymnastiksalen, opdagelsesture på skolen, besøg i børnehaveklasserne samt mad og hyggedage i grupperne.

Praktiske oplysninger

Åbningstiden for førskolen er 06.30-17.00 ligesom vores SFO. Der vil være mulighed for at få morgenmad indtil kl. 07.30.

Børnene skal medbringe 2-3 madpakker alt efter hvor længe, de skal være i førskole. Madpakke 1 til om formiddagen, madpakke 2 til middag og madpakke 3 til om eftermiddagen.

Der vil være en planlagt aktivitetsplan, som vil blive udleveret hver måned.

Børnene skal medbringe:

 • Skiftetøj: Undertøj, bukser, strømper, bluse m.m.
 • Udetøj: Regntøj, gummistøvler, termotøj, m.m.
 • Hjemmesko

Husk at skrive navn i børnenes tøj og ting.

Vi vil gerne generelt opfordre til, at børnene har sko og tøj på, som kan støtte dem i at være selvhjulpne.