Udskoling

Udskolingen foregår fra 7.-9. klasse. Her får eleverne en række nye fag og der arbejdes hen imod den afsluttende afgangseksamen.

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene samfundsfag, biologi, geografi, fysik/kemi og valgfag.  Der dannes der nye klasser efter principperne for ”klassedannelse”, da vi modtager elever fra Hobrovejens Skole i 7. klasse.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i     8. klasse. (Tilmelding til konfirmationsforberedelse sendes ud fra præsterne)

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner i udskolingen:

  • Færdselslære
  • Uddannelse og job
  • Sundhedsundervisning, seksualundervisning og familiekundskab

Hvordan arbejder vi i udskolingen?

I udskolingen tager vi udgangspunkt i det store stykke arbejder der er lavet på mellemtrinnet både fagligt og socialt. Udgangspunktet er forsat ”skolen for alle” og skabelse af gode inkluderende læringsmiljøer.

I udskolingen stiger de faglige krav i fagene gradvist og valg af ungdomsuddannelse bliver et stort fokus punkt gennem hele udskolingen. Det sker løbende i samarbejde med skolens UU-vejleder både i den individuelle vejledning, men ligeledes i deltages ved Edison (landsdækkende innovationsprojekt), Skills (erhvervsuddannelserne), brobygning (besøg på ungdomsuddannelserne), virksomhedspraktik, ung til ung (information fra elever fra ungdomsuddannelserne) mv.  

Uddannelsesparathedsvurderingen er en obligatorisk del af udskolingen.

I udskolingen arbejdes der hovedsagelig med digitale læringsportaler og ”Min uddannelse” bruges i alle fag. Derfor arbejdes der med BYOD (Bring Your Oven Devices), hvor vi opfordrer til, at eleverne medbringer deres egen computer. Skolen udlåner devices til de elever, som ikke selv har mulighed for at medbringe en hjemmefra til brug i undervisningen.

Hen over skoleåret har vi fagdage. Her er der fokus på fordybelse i fagene og læring på andre måder.  Udover fagdage har vi også andre gode traditioner såsom:

  • Trivselsdage
  • Skolernes motionsdag
  • Juleklippedag
  • Terminsprøver
  • Skolefest
  • Idrætsdag

Eleverne i 7. klasse har desuden en stor opgave i at hjælpe skolens elever, forældre og personale med at komme trygt gennem trafikken om morgen, da de har opgaven som skolepatrulje.

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I udskolingen, som betegner 7.- 9. klassetrin, handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. I udskolingen kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater, fritidsaktiviteter og fritidsarbejde fylder mere og mere hos den unge.

Lærere og forældre omkring klasser i udskolingen har til opgave at fastholde de rammer, som understøtter trivsel og læring i klassen. Din rolle som forælder afhænger af dit barns eventuelle udfordringer i udskolingen. Lærerne er de professionelle i forhold til eventuelt faglige og sociale udfordringer for dit barn. De ser hovedsageligt den unge som elev og som en del af en større gruppe elever, mens du som forælder spiller en anden rolle.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag. Måske er der behov for din hjælp til lektierne. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom på og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke løser alle dit barns udfordringer. Det er ganske lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.