Skolemad

Her finder du Vestervangsskolens principper for skolemad.

Formål

Børns madvaner har betydning for deres sundhed. Skolen kan ikke ændre børnenes grundlæggende levevilkår, men vi kan medvirke til at skabe sunde rammer for børnene i det tidsrum, de er i skole, og samtidig påvirke børnenes vaner. Det er forældrene som har det overordnet ansvar.

Mål

Det er vigtigt, at eleverne i løbet af dagen har mulighed for at ”tanke op” med næringsrigtig kost. Det har stor betydning for elevernes koncentration og indlæring. Desuden er det vigtigt, at børnene får gode kostvaner og lærer at kende forskel på sunde og usunde madvarer og vænner sig til blandt andet at spise mere frugt og grønt og drikke vand.

Forældrene

En god madpakke er vigtig. Børn opholder sig mange timer i skolen hver dag og det har stor betydning for indlæringen, at de får sund mad i løbet af skoledagen. Forældrene opfordres til at bidrage med sunde madpakker og minimere søde sager også til fødselsdage og klassearrangementer som foregår på skolen.

Skolen

  • Skolen skal som hovedregel tilbyde børnene næringsrigtig og sund skolemad.
  • Vi ønsker at skolens kantine tilbyder en sund skolemad det vil sige, et alsidigt og næringsrigtigt kosttilbud som tager udgangspunkt i de officielle kostråd.
  • Frugt og grønt skal være tilgængeligt
  • Koldt drikkevand skal være tilgængeligt
  • Det bestræbes at sund kost og dens virkning indgår i undervisningen. Det enkelte barns forhold til mad og spisning skal opfattes som en vigtig del af barnets udvikling.
  • Vi skal være gode rollemodeller og skabe fællesskab om sunde vaner.