Klasseforældreråd

Her finder du Vestervangsskolens princip for klasseforældreråd.

Formål

Formålet med et klasseforældreråd er:

 • At styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde.
 • At fremme samarbejdet i klassens forældregruppe.
 • At fremme dialogen mellem forældre og personale i den enkelte klasse.
 • At styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Skolens ansvar

 • At sikre, at der bliver dannet et Klasseforældreråd i hver enkelt klasse.
 • Kontaktforældrene vælges for et skoleår af gangen.
 • Kontaktforældrene vælges på det første forældremøde, der afholdes efter skolernes sommerferie.
 • Der vælges mindst to kontaktforældre i hver klasse.
 • Klasseforældrerådet gives mulighed for inddragelse i planlægning og afholdelse af forældremøder.
 • Skolen tilstræber personalets deltagelse i nogle af Klasseforældrerådets sociale arrangementer.
 • Skolebestyrelsen indkalder alle skolens Klasseforældreråd til et til to årlige møder.
 • Skolebestyrelsen udarbejder et idékatalog til brug for arbejdet i et Klasseforældreråd.
 • Skolebestyrelsen kan bruge Klasseforældrerådene som høringspart i forbindelse med udformning af blandt andet principper, høringssvar og politikker.

Klasseforældrerådets rolle er:

 • Klasseforældrerådet inddrager alle børn og forældre i klassens fællesskab og gerne med et særligt fokus på nytilkomne.
 • Klasseforældrerådet tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.
 • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og klassens personale.
 • Klasseforældrerådet er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen.
 • Klasseforældrerådet sørger for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
 • Klasseforældrerådet kan formidle emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.
 • Der henvises endvidere til principperne "Blå mandag" og "Sidste skoledag for 9. årgang".