Blå mandag

Blå mandag er navnet på den efterfølgende mandag efter konfirmationen.

Da eleverne på Vestervangsskolen konfirmeres over flere datoer, afholdes blå mandag for alle elever, når sidste konfirmationsdag er afholdt.

Blå mandag arrangeres og afholdes af eleverne og/eller forældre.

Blå mandag arrangeres så alle elever i klassen - uanset konfirmation, non-firmation eller religion - har mulighed for at deltage. Det skal være en sjov dag med gode oplevelser for hele klassen/årgangen.

Anbefalinger

  • Start planlægningen i starten af 7. klasse.
  • Fælles morgenmad. Det er en god idé med en fælles start på dagen, og hvor de aftalte rammer repeteres.
  • Ved at lave nogle fælles aftaler i klassen/årgangen, kan I få den dag, I helst vil have. Det er vigtigt for eleverne, at forældrene signalerer enighed, da der ellers nemt kan opstå usikkerhed omkring, hvad de må og ikke må.
  • Sørg gerne for at transport til og fra aktiviteter foregår i fællesskab. Det er fællesskabet, der er i fokus.
  • Aftal med de unge, at ingen går alene, og at de har deres mobiltelefoner åbne.
  • Lad ikke de unge have mange kontanter på sig. Større indkøb af tøj eller andet, kan måske foretages en anden dag.
  • Vær med på dagen, så de unge kan hente hjælp og støtte ved behov for dette. Udlevér jeres telefonnumre, så de unge nemt kan få fat på jer.
  • Der tilstræbes en økonomisk ramme, så alle elever har mulighed for at deltage.

Vi ønsker jer en rigtig god dag.