Sidste skoledag for 9. årgang

På Vestervangsskolen er elevernes sidste skoledag altid noget særligt.

Det er vigtigt, at sidste skoledag gennemføres med en værdighed, der sikrer, at alle vores elever med glæde og stolthed kan tænke tilbage på dagen som en rigtig god dag.

Dagen starter sædvanligvis med morgenmad - ofte privat.

Herefter mødes man på skolen, hvor der vil være forskellige aktiviteter på skolen, som 9. årgang arrangerer sammen med lærerteamet på årgangen. Det kan være fælles samling i hallen, fodboldkamp mod lærerne, karamelkast i klasserne mv.

Det henstilles til 9. klasseleverne at udvise almindelig god opførsel og sund fornuft ved de forskellige aktiviteter, og det forventes, at de overholder de regler, som de selv har været med til at vedtage.

For afgangseleverne slutter deres sidste skoledag typisk omkring kl. 11.30, hvor skolen inviterer dem alle på frokost, før de forlader skolen og går på plænen.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Vestervangsskolen. Medbringes dette, vil det blive opbevaret i på kontoret indtil dagens afslutning.

Typisk planlægges et fælles arrangement for eleverne om aftenen af forældre i samarbejde med eleverne.